1) Taraftarın sözleşme dolayısıyla birbirlerinden edinmiş oldukları bilgiler gizlidir. Taraflar birbirine edindikleri bilgilerin üçüncü kişilerce öğrenilmemesi için her türlü tedbiri almayı, bu bilgileri kanunen yetkili sayılan makamlar haricinde üçüncü kişilere hiçbir şekilde aktarmamayı kabul ve taahhüt ederler. Bu hüküm sözleşmenin feshinden sonra da geçerliliğini sürdürecektir. Şirket, gerçek kişilere ilişkin edindiği verileri ancak kişisel verilerin korunması kanunu başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde ve bu hükümlerin gerekliliklerine uymak suretiyle paylaşabileceğini ve/veya işleyebileceğini kabul ve taahhüt eder.